top of page

Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir?

Yatırım teşvik belgesi, üretimde yüksek katma değer yaratmak, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen belgedir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları

 • Kamu kurum ve kuruluşları

 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları

 • Dernekler ve vakıflar

 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri Nelerdir?

Genel destekli belgeler İçin;

 • Katma Değer Vergisi İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgesel destekli belgeler İçin;

 • Katma Değer Vergisi İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • Vergi İndirimi

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Sigorta Primi Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)

 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)

 • Faiz Desteği

 • Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırımım için devletten para alabilir miyim?

Yatırım Teşvik Belgesi nakit destek sağlayan bir belge değildir. Belge kapsamında devlet vergi alacaklarından belirli oranlarda indirim uygulayarak yatırımın en az maliyetle gerçekleşmesine imkan tanımaktadır.

Vergi borcumun olması yatırım teşvik belgesi almak için engel teşkil eder mi?

Vergi borcu, Yatırım Teşvik belgesi alımı için engel teşkil etmez. Ancak yatırımcının Türkiye genelinde yapılan sorgulamada SGK borcunun bulunması Teşvik Belgesi verilmesini engeller. SGK borcunun taksitlendirmesi ve taksitlerin düzenli ödeniyor olması halinde sorun olmaz.

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında taşıt araçları alınabilir mi?

Sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup Apron veya limanda kullanılan araçlar ile madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar hariç olmak üzere karayolu nakil vasıtaları ve binek araçları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınamaz.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat alınabilir mi?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat alınamaz. İthalat Rejimi yasa ve tebliğlerine göre ithali mümkün olan kullanılmış ithal makine ve teçhizatlar (karayolu nakil vasıtaları hariç)  teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

Turizm Belgeleri

Turizm Belgesinin maliyeti ne kadardır?

Maliyet, tesis türüne göre değişiklik göstermektedir.

Belge harç tutarları ne kadardır?

Harç bilgileri tesis türüne göre değişiklik göstermektedir.

Belge ne kadar sürede alınabilir?

Yasaya uygun dosya hazırlanmış olmak kaydıyla yatırım belgesi için 4-5 hafta, İşletme için 10-12 hafta ortalama süre alabilmektedir.

Belge alındıktan sonra sınıflandırma yapılabilir mi?

Talep edilen tür ve yıldızın birim adedi olarak kriterler için yetersiz kalındığı durumlarda, denetim sonrasında yeterli görünen bir alt yıldız verilerek, puanlama sistemine göre sınıflandırma talep edilebilir.

Turizm yatırımlarında ne kadar nakit destek alınabilir?

Turizm Belgeleri için verilen nakit destek yoktur.

Yurt Dışına Yönelik Destekler

İHRACAT YAPIYORUZ, NE DESTEĞİ ALIRIZ?

Ekonomi Bakanlığı destekleri ihracatı artırma amaçlıdır. Marka tescil desteği, fuar desteği, Pazar gezileri desteği, pazara giriş belgeleri desteği, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, rapor ve danışmanlık desteği, Yurtdışında biriminiz varsa kira desteği alabilirsiniz. Kira ve tanıtım desteklerinin karşılığı ihracat yapılması şartı vardır.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Türkiye’de yerleşik ticari, Sınai Ticari firmalarla Türkiye’de yerleşik film, eğitim, bilişim, sağlık ve yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren firmalar desteğe uygun faaliyette bulunmaları halinde doğru evrak ve zamanında başvuru yapmak şartı ile faydalanabilirler.

DESTEĞİN AMACI NEDİR?

Şirketlerin, kuruluşların yurt dışı ihracat pazarlarına girişlerini ve bu pazarlarda kalıcı olmalarını sağlamak, ürün/hizmet pazarlama stratejilerine bireysel bazda destek vermek ve küresel dünya pazarlarına entegrasyonunu gerçekleştirmek.

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER NELERDİR?

Kira, Tanıtım ve Marka tescil desteği, fuar katılımı, pazar gezileri, e-ticaret sitelerine üyelik, rapor ve danışmanlık desteği, pazara giriş belgeleri vb. gibi desteklerdir.

YURT DIŞINDA BİR FİRMA İLE ORTAKLIK KURACAĞIZ DESTEK ALMAK İÇİN ORTAKLIK ORANIMIZ NE OLMALI?

Türkiye’deki şirket veya şirket ortaklarının yabancı ülkedeki şirketin sermayesinin en az %51’i veya daha fazlası oranında ortak olması gerekir. Kira destekleri hesaplaması yabancı ülkedeki şirketin ortaklı oranına göre yapılır. Örnek: destek oranı %50, ortaklık oranı 10 ise alınacak destek 10 oranında olacaktır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi, imalatçı firmaların ihraç ettiği ürünlerde kullanarak İhraç etmek kaydıyla ithal edecekleri hammaddelerin ithalat aşamasında gümrük vergisi, KDV ve varsa KKDF muafiyeti uygulanması ile verilen desteklerdir. Dahilde İşleme İzin Belgesi Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi hangi firmalara verilir?

Kapasite raporu olan, İhracatçılar birliğine üye olan, imalatçı ve ihracatçı firmalara Dahilde İşleme İzin Belgesi verilir. Dahilde İşleme İzin Belgesi alan firmalar ihracatlarını kendileri yapabilecekleri gibi aracı ihracatçı kullanarak da ihracatlarını yapabilirler.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat yapacak başka bir firma kullanabilir miyim?

Aracı İhracatçı olarak belgenize kaydettirmiş olmak kaydıyla farklı firmalar üzerinden ihracat gerçekleştirilebilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt içi alım yapılıyorsa YMM raporu hazırlamak zorunlu mudur?

Tecil-Terkin sistemi çerçevesindeki Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilen yurt içi ve ithal hammaddelerin, imalatta kullanılarak Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içinde ihraç edildiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir raporunun, Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt kapatma dosyası ekinde sunulması gerekmektedir.

Marka & Patent

Marka NEdir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; Kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret tescil edilmiş olmak kaydıyla marka olabilir. Tescilli marka, marka sahibinin emek ve yatırımlarının korunmasını, markalı ürünlerin tüketiciler nezdinde tanınmasını ve tercih edilmesini sağlayan yasal sınai mülkiyet hakkıdır.

Marka tescilinde yetkili kurum hangisidir ve bu işlemleri kimler yapabilir?

Marka tescilinde tek yetkili kurum TPE (Türk Patent Enstitüsü)’dür. Arka başvuruları şahsen veya marka sahibini temsil edecek bir vekil aracılığı ile yapılabilir. Marka tescil edildiği konularda firmanızı ve dolayısıyla servetinizi temsil eder. Marka daima emin ellere teslim edilmelidir.

Marka tescili neden önemlidir?

Tescilli Marka ürünlerinizin müşteriler tarafından tercih edilmesini sağlayan güvence belgesidir. Ürününüz üzerindeki Marka ürün kalitenizi temsil eder. Marka, ürünlerinizi, başka ürünlerden ayırt edilmesini ve taklitlere karşı marka yasası ile korunmanızı sağlar.

Türkiye'de marka başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Marka Tescil başvuruları yaklaşık 1 yıl içinde sonuçlanır. Ancak markanıza benzer marka sahipleri tarafından ilan aşamasında yapılabilecek itirazlar tescil süresini uzatabilir.

SSS: SSS
bottom of page